en

ჩვენი სერვისები

 • პროექტის კონცეფციის შემუშავება
 • ურბანული დაგეგმარება და არქიტექტურა
 • პროდუქტის შექმნა
 • გაყიდვების აუთსორსინგი და კონსალტინგი
 • სტრატეგიული მარკეტინგული კომუნიკაციები
 • საინვესტიციო და საბროკერო მომსახურება

პროექტის კონცეფციის შემუშავება

უძრავი ქონების სექტორში წარმატებული პროექტის განსახორციელებლად მნიშვნელოვანი წინაპირობაა დეტალური წინასაპროექტო კვლევის ჩატარება, პროექტის განხორციელების ყველა ძლიერი და სუსტი მხარეების შესწავლა, რისკებისა და შესაძლებლობების გამოვლენა და ანალიზი.

ეს ეტაპი წარმოადგენს ერთგვარ გზამკვლევს პროექტის საწყისს ეტაპზე და მისი მთავარი მიზანია სწორი მოლოდინების შექმნა ინვესტორისთვის.

 

უძრავი ქონების ახალი პროექტის განხორციელების შესაძლებლობის შესწავლა მოიცავს შემდეგ კომპონენტებს:

 • პროექტის ტექნიკურ ეკონომიკური ფაქტორების ანალიზს;
 • ბაზრის ანალიზს;
 • კონკურენტების ანალიზს;
 • პროექტის ხარჯების ანალიზს;
 • სამშენებლო ხარჯების ანალიზს;
 • გაყიდვების და შემოსავლების პროგნოზის შედგენას;
 • პროექტის განხორციელების ფინანსური მოდელირებას.

ჩვენ გირჩევთ პროფესიონალი კონსულტანტის ჩართვას ადრეულ ეტაპზე, რომელიც დაგეხმარებათ სწორი საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებასა და ფინანსურად წარმატებული პროექტის დაგეგმვაში, იქნება ეს მიწის ნაკვეთის შეძენა დეველოპერული პროექტის განვითარების მიზნით, თუ სხვა ტიპის კომერციულ, საოფისე ან საცხოვრებელი ტიპის უძრავ ქონებაში ინვესტირება.

ურბანული დაგეგმარება და არქიტექტურა

ურბანული დაგეგმარება  ტერიტორიის სივრცითი დაგეგმვის პროცესია, რომელიც გარემოს ფიზიკური ფორმირების პროექტირებასა და დოკუმენტირებაზეა პასუხისმგებელი. დეველოპერული პროექტის დაგეგმვისას ხშირად ერთ-ერთი მთავარი ეტაპი არის განაშენიანების რეგულირების გეგმის (გრგ) დამტკიცება, რომელიც საშუალებას იძლევა ტერიტორია განვითარდეს მოწესრიგებულად, გათვალისწინებულ იქნას ყველა მომიჯნავე მიწის ნაკვეთი, საგზაო ინფრასტრუქტურა, გამწვანება და ჯანსაღი საცხოვრებელი გარემოსთვის საჭირო ყველა კომპონენტი.

 

დღეს წარმატებული დეველოპერული პროექტია ის, რომელიც ურბანული დაგეგმარების პროცესში ითვალისწინებს  როგორც ინვესტორის, ასევე მომხმარებლისა და ქალაქის ინტერესებს. ასეთი პროექტების დასაგეგმად საჭიროა კარგად გააზრებული განაშენიანების რეგულირების გეგმის მომზადება და შეთანხმება, რაშიც ჩვენ დაგეხმარებით.

 

არქიტექტურა - საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი არქიტექტორთა გუნდი დაგეხმარებათ მიიღოთ სრული მომსახურება, პროექტის კონცეპტუალური ხედვიდან მშენებლობის ნებართვის მოპოვებამდე. 
 

პროდუქტის შექმნა

წარმატებული დეველოპერი პროდუქტის დაგეგმვას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. შესაბამისად,  პროდუქტის დაგეგმვის სპეციალისტი ჩართულია როგორც ურბანული დაგეგმვის, ისე არქიტექტურული პროცესის განხორციელების ეტაპზე. 

 

პროდუქტის მენეჯერის ჩართულობით ხდება ამოცანის განსაზღვრა, რომლითაც ხელმძღვანელობს არქიტექტორი და ქმნის ბიზნესის კომერციულ მიზნებზე მორგებულ, ლიკვიდურ პროდუქტს. დამტკიცებულ პროექტში ცვლილებების შეტანა ხშირად დაგვიანებულია, ვინაიდან ცვლილებებს მნიშვნელოვნად ზღუდავს შენობის უკვე დამტკიცებული საინჟინრო და კონსტრუქციული პროექტები.

 

დეველოპერული პროექტის კატეგორიიდან გამომდინარე (ტიპი, ადგილმდებარეობა, საფასო კატეგორია ა.შ) ხდება პროდუქტის ზუსტი მიმართ მოთხოვნების განსაზღვრა, რაც მოიცავს:

 

 • ეფექტურობის კოეფიციენტის განსაზღვრას;
 • ბინის მაგალითზე, ბინის კვადრატულების და ტიპების განსაზღვრას;
 • ეფექტური გეგმარებების შემუშავებას;
 • საერთო სივრცეების დაგეგმვას;
 • პროდუქტის მახასიათებლების დამტკიცებას.

გაყიდვების აუთსორსინგი და კონსალტინგი

დეველოპერულ სექტორში გაყიდვების სტრატეგია იგეგმება ბაზრის, სამომხმარებლო და პროდუქტის კვლევაზე დაყრდნობით. წარმატებული გაყიდვების პროცესის განსახორციელებლად აუცილებელია შემდეგი ეტაპების გათვალისწინება:

 

 • ბაზრის მიმოხილვა და კონკურენტების ანალიზი;
 • პროდუქტის ანალიზი;
 • გაყიდვების სტანდარტის შექმნა და დანერგვა;
 • გასაყიდი პროდუქტის ფასწარმოქმნის სტრატეგიის შემუშავება;
 • გაყიდვების გუნდის დაკომპლექტება და მართვა;
 • ქოლ ცენტრის შექმნა და მართვა;
 • კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯმენტ (CRM) სისტემის დანერგვა;
 • კლიენტების გადახდების კონტროლი და რეპორტინგი;
 • იურიდიული მხარდაჭერა (კონტრაქტის გაფორმება, ქონების რეგისტრაცია და სხვა)

სტრატეგიული მარკეტინგული კომუნიკაციები

სტრატეგიული მარკეტინგული კომუნიკაციის დაგეგმვა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი  დეველოპერული პროექტისათვის. დღესდღეობით  უძრავი ქონების ბაზარი გაჯერებულია სხვადასხვა შეთავაზებებით, შესაბამისად რთულია იპოვო თავისუფალი ნიშა და დაამახსოვრო თავი მომხმარებელს. 


ჩვენი გუნდი ახალი პროექტის დაწყებამდე ახორციელებს ბრენდის აუდიტს, საჭიროებისამებრ ქმნის ახალ სახელს, კორპორატიულ სტილს და შესაბამის მარკეტინგულ სტრატეგიას ამუშავებს. 


ჩვენი სერვისებია:

 • მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება;
 • სამოქმედო გეგმისა და ბიუჯეტის შედგენა;
 • ბრენდის სტრატეგიული პლატფორმის შექმნა ან აუდიტი;
 • ბრენდის სახელმძღვანელოს შექმნა;
 • საკომუნიკაციო ენის განსაზღვრა;
 • პროდუქტის და შეთავაზებების განსაზღვრა;
 • ციფრული და მედია არხების სტრატეგიის შემუშავება და მართვა;
 • საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯმენტი;
 • ყოველთვიური და კვარტალური ანგარიშების მომზადება;

საინვესტიციო და საბროკერო მომსახურება

საინვესტიციო და საბროკერო მომსახურება მოიცავს, თუმცა არ შემოიფარგლება შემდეგით:

 

 • თუ გაინტერესებთ უძრავი ქონების დეველოპმენტი, ჩვენ დაგეხმარებით  მომგებიანი საინვესტიციო მიწის ნაკვეთების და/ან პროექტების მოძიებაში, შეფასებასა და მოლაპარაკების პროცესის მართვაში.
 • ადგილობრივ და საერთაშორისო მომხმარებლებს ჩვენ ვეხმარებით საუკეთესო საინვესტიციო შესაძლებლობების მოძიებაში და გარიგების პროცესის სწორად დახურვაში, რაც ხშირად საჭიროებს კომპლექსურ იურიდიულ და ფინანსურ სტრუქტურირებას.
 • საბროკერო მომსახურება მოიცავს მხოლოდ ექსკლუზიურ თანამშრომლობას, რა დროსაც ჩვენ ვხვდებით დამკვეთის ექსკლუზიური წარმომადგენელი ბაზარზე ქონების ყიდვის ან გაყიდვის დროს. მომხმარებელს ჩვენ ვუგზავნით გაფილტრულ და დამუშავებულ მონაცემებს,  რომელსაც  მოვიძიებთ სხვა უძრავი ქონების სააგენტოების თუ  ფიზიკური პირების დახმარებით. თქვენ დაზოგავთ დროს, რესურსს და მიიღებთ კვალიფიციურ მომსახურებას.